Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja pt: Podniesienie atrakcyjności kwatery agroturystycznej „Bukwica” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w zakresie operacji Małe Projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Złożony w 2013 roku wniosek o przyznanie pomocy, dotyczący operacji: Podniesienie atrakcyjności kwatery agroturystycznej „ BUKWICA „ celem poprawy jakości świadczonych usług agroturystycznych poprzez modernizację oraz doposażenie kwatery został rozpatrzony pozytywnie.

Script logo